Soms kan het gebeuren dat u op korte termijn geld nodig hebt. Zoals wanneer de koelkast stuk gaat of de wasmachine. Of bij een dure reparatie aan uw auto. Soms komen dingen allemaal tegelijk en is er ineens niet genoeg geld om alle rekeningen te kunnen betalen.

En een reparatie of vervanging uitstellen is gewoon niet altijd mogelijk. Dan kunt u overwegen om geld te lenen van een bank, familie of vrienden, of via een online geldverstrekker.

Snel geld lenen Nederland:

Snel geld lenen Belgie:

NL Banner 728x90

Snel geld lenen van uw bank

Wanneer u bij uw bank een zichtrekening heeft en daarop geen debetstand staat, dan is de bank wellicht bereid u een geldlening  te verstrekken wanneer u onverwachte noodzakelijke kosten heeft. Dit zal afhankelijk zijn van “uw goede naam”; wanneer u al meerdere jaren een goede klant van de bank bent zal men eerder bereid zijn u een lening te verstrekken dan wanneer dit niet het geval is. Ook hangt her er van af of u een vast inkomen heeft en hoe veel u per maand aan aflossing kunt betalen. De bank zal doorgaans verlangen dat een lening binnen een vastgestelde tijd, afhankelijk van het benodigde bedrag, wordt afgelost. Daarnaast zal de bank willen weten waar u het geld aan gaat besteden, of het doel van uw lening wellicht als onderpand kan dienen mocht u uw betalingsverplichtingen niet nakomen. Uw aanvraag moet worden getoetst en hier kan de nodige tijd overheen gaan. Die tijd heeft u wellicht niet in alle gevallen.

Geld lenen van familie

Natuurlijk kunt u vragen aan familie of vrienden of zij u geld willen lenen. Wanneer zij hiertoe financieel gezien in staat zijn is dit wellicht een overweging. De verstandhouding met de geldverstrekker moet dan natuurlijk wel goed zijn. Mocht deze na korte tijd ineens het geleende bedrag weer opeisen dan heeft u immers een nieuw probleem. Geld lenen van familie of bekenden kan op zich prima, mits er goede en duidelijke afspraken worden gemaakt over de terugbetaling van het geleende bedrag. Hoeveel moet er per maand worden terugbetaald, wordt er wel of geen rente vergoed. Wat als u uw aflossingsverplichting onverhoopt niet na kunt komen. Geldzaken zijn een belangrijke reden voor ruzie onder familieleden of vrienden. Alvorens u bij hen aanklopt moet u goed overwegen of dit voor u een goede keuze is. In alle gevallen is het een goede zaak om de gemaakte afspraken op papier te zetten en deze beiden te ondertekenen zodat beide partijen weten wat er verwacht wordt.

Snel geld lenen online

Een andere mogelijkheid is om via een online geldverstrekker een bedrag te lenen. Wanneer u uw zoekmachine opdracht geeft om te zoeken  op “snel geld lenen” krijgt u een ruim overzicht van geldverstrekkers die u graag van dienst zullen zijn bij het oplossen van uw financiële probleem. Er zijn kantoren die adverteren dat u nog dezelfde dag over het gewenste bedrag kunt beschikken. Dit klinkt aanlokkelijk, maar u moet zich er wel van bewust zijn dat u eerst goed de voorwaarden leest en vooral welk rentepercentage wordt gehanteerd. Honderd euro lenen en uiteindelijk 200 terugbetalen is wellicht niet de bedoeling. Wanneer u wilt lenen voor de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine, beperk u dan tot het hiervoor benodigde bedrag. Het is misschien aantrekkelijk om het dubbele te lenen zodat u wat financiële armslag heeft, maar u moet zich goed realiseren dat u het gehele bedrag moet terugbetalen met rente.

Aanbieders snel geld lenen vergelijken

Vergelijk voordat u beslist. Op het internet zijn vele websites te vinden die u een lening kunnen verstrekken. Het is ook goed om te onderzoeken of er referenties zijn van de klanten van een geldverstrekker. Hoe hebben anderen die daar geld leenden het ervaren? Kreeg men het geld op het afgesproken moment, werden de wederzijdse afspraken nagekomen?  Dit soort zaken is belangrijk om te onderzoeken alvorens u met een geldverstrekker in zee gaat. Het is beter om even iets langer te zoeken dan meteen voor de eerste de beste geldlening te kiezen. Een procent rente meer of minder klinkt misschien als niet veel, maar zeker bij een groter bedrag kan het flink schelen in het uiteindelijk terug te betalen bedrag.

Specifieke leningen

Er zijn online ook geldschieters te vinden die specifiek lenen voor een bepaald doel. Wilt u bijvoorbeeld lenen voor de aanschaf van een auto of voor de verbouwing van uw woning, dan kunt u aanbieders vinden die zich specifiek hierop richten. De gevraagde rentevergoedingen en de looptijd van een lening kunnen soms sterk uiteenlopen. Het is misschien aantrekkelijk om maar een laag bedrag per maand af te lossen, maar wat als u een auto koopt en hiervoor meer dan tien jaar moet aflossen? Als het al om een tweedehands auto gaat dan kan het goed zijn dat de auto al niet meer in gebruik is terwijl u deze nog steeds aan het afbetalen bent. Een lening voor een renovatie van uw woning is wellicht een ander verhaal, omdat renovatie doorgaans voor vele jaren is bedoeld en de financiering daarom wel over een wat langere periode kan worden gespreid.

Minilening

Een apart fenomeen is de zogenaamde minilening. U kunt via verschillende kredietverstrekkers een klein bedrag van enkele honderden euro’s lenen. Over deze lening betaalt u geen rente, u betaalt alleen een klein bedrag administratiekosten. Voorwaarde voor deze lening is wel dat u het geleende bedrag binnen 30 dagen terugbetaalt. De kredietverstrekker wil dat u een derde persoon aanwijst die voor u garant staat mocht u de lening niet op tijd terugbetalen. In geval u in gebreke blijft zal de kredietverstrekker bij deze garantstaande persoon aankloppen om het geleende bedrag terug te vorderen. Nog een bijkomend voordeel is dat er voor het aangaan van een dergelijke kortlopende lening geen toetsing plaatsvindt bij het CKP. Maar wanneer u het geleende bedrag niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen kunt terugbetalen dan is een andere vorm van lenen een betere keuze. Heeft u een relatief klein bedrag nodig, en weet u zeker dat u dit de volgende maand kunt terugbetalen, dan is een minilening wellicht het overwegen waard.