Het afsluiten van minikredieten en minileningen komt steeds vaker voor en dat komt mede doordat het zeer eenvoudig is om snel en correct een klein bedrag te lenen. Ook bij het afsluiten van minikredieten en minileningen zijn er algemene voorwaarden, waaraan voldaan moet worden om voor het minikrediet in aanmerking kunnen komen.

Het is dus niet zo dat iedereen zomaar in aanmerking komt voor het snel lenen van een klein bedrag. Om u te informeren over de voorwaarden zullen hier de algemene regels over minikredieten en minileningen worden besproken. Zo kunt u gelijk nagaan of u kans maakt op het afsluiten van een minikrediet.

Nederland:

Belgie:
Maestro card_2 NL Image Banner 728 x 90

Voorwaarden voor minikredieten en minileningen
Een van de eerste voorwaarden om voor een minikrediet in aanmerking te komen, is het bereikt hebben van de minimale leeftijd van 21 jaar. Op het moment van de aanvraag van de kleine lening moet iemand dus 21 jaar zijn. Aan het aanvragen van een minilening wordt door een deel van de kredietverstrekkers op dit gebied ook een maximum leeftijd gesteld. Personen ouder dan 70 jaar kunnen dan ook niet altijd in aanmerking komen voor deze vorm van lenen. Een andere voorwaarde is dat de aanvrager een Nederlands ingezetene is en dat betekent dat aanvragen vanuit het buitenland voor een minilening niet worden gehonoreerd. Ook moet er bij de aanvraag van een minikrediet een bewijs van inkomsten worden overgelegd en moet er een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden meegezonden net als een kopie van een recent bankafschrift. Het voordeel van minikredieten en minileningen is dat er geen controle bij het Bureau Krediet Registratie hoeft plaats te vinden.

Termijn van terugbetalen
Het doel van een minilening is dat deze zo spoedig mogelijk moet worden terugbetaald. De termijn van terugbetaling kan afhankelijk zijn van de hoogte van het minikrediet, maar zal vaak tussen de 15 dagen en 30 dagen bedragen. Iedereen, die geld leent in de vorm van een minikrediet, waarbij het maximum bedrag de 750 euro niet mag overstijgen zal er dus rekening mee moeten houden, dat het geld vrijwel altijd binnen een maand moet worden terug betaald. Het minimale bedrag dat geleend kan worden met een minikrediet is 100 euro. De kosten van het krediet worden hoger naarmate het bedrag van de minilening ook hoger is. Bij een minikrediet van 100 euro bedragen de kosten bij de ene aanbieder bijvoorbeeld 19 euro en voor een minlening van 750 euro bedragen de kosten bij diezelfde aanbieder 143 euro. Het minikrediet moet dus inclusief de extra berekende kosten binnen de vastgestelde termijn, bij de aanbieder van het voorbeeld na 21 dagen, worden terug betaald.